Warsztaty Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP 2023

W dniach 31.05 – 03.06.2023 r. odbyły się XXIX Ogólnopolskie Warsztaty „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP 2023”.

Tegoroczne Warsztaty, które po raz kolejny zgromadziły sporą liczbę osób, zostały zorganizowane w wyjątkowych obiektach industrialnego hotelu CUKROWNIA ŻNIN. Tegoroczna merytoryczna część warsztatów obejmowała tematykę – „Systemów sygnalizacji pożarowej w praktycznych aspektach przeciwdziałania fałszywym alarmom”.

Przedstawiane podczas warsztatów referaty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i niejednokrotnie wywołały żywą dyskusję, a Inżynierowie wsparcia technicznego zaprezentowali nowości w ofercie POLON-ALFA.

Wysoki poziom merytoryczny Warsztatów, możliwość swobodnych konsultacji z autorytetami branży, koleżeńska atmosfera, piękna okolica – wszystko to złożyło się na niekwestionowany sukces tegorocznych warsztatów.

W trakcie zajęć integracyjnych nasi przedstawiciele wraz z grupą innych uczestników zdobyli 2 miejsce we wspólnej zabawie składania rowerków poprzez zdobywanie części uczestnicząc w konkursach. Cel tegorocznej zabawy był wyjątkowo szczytny, ponieważ złożone przez uczestników rowerki zostały przekazane dzieciom.

Dziękujemy firmie POLON-ALFA za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w warsztatach i poszerzenia wiedzy na temat systemów PPOŻ.