Monitoring PPOŻ

Monitoring pożarowy naszej firmy jest bezpośrednio podłączony do terminala na Stanowisku Kierowania Państwowej Straży Pożarnej.

Stosowany przez nas system monitoringu pożarowego posiada homologację oraz wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające go do użytku na terenie Polski w obiektach o wszystkich klasach zagrożenia, co zapewnia naszym klientom najwyższą jakość bezpieczeństwa i gwarancję niezawodności. Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji określa jakie obiekty podlegają obowiązkowej ochronie przeciwpożarowej z wykorzystaniem systemów sygnalizacji pożarowej. Zapisy te dotyczą systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów dot. awarii systemu. 

Obowiązkowej ochronie przeciwpożarowej zgodnie z ustawą podlegają:

 • budynki handlowe lub wystawowe
 • obiekty jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej
  pow. 5 000 m2
 • obiekty wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej    pow. 2 500 m2
 • teatry o liczbie miejsc powyżej 300
 • kina o liczbie miejsc powyżej 600
 • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300
 • sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1 500
 • szpitale – z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku
 • szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku
 • domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku
 • zakłady pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku
 • budynki użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych
 • budynkach zamieszkania zbiorowego w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby
 • o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200
 • budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt. 11  o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50
 • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym
 • centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000 numerów
 • o znaczeniu miejscowym lub regionalnym
 • garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedna kondygnację podziemną
 • stacjach metra (kolei podziemnych)
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób
 • bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczająca 500 m2
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Inne, nie wymienione obiekty nie są zobligowane do instalacji w/w systemów oraz ich podłączania do stacji monitoringu zainstalowanej w komendzie PSP.

Jednak myśląc o bezpieczeństwie swoim, swoich najbliższych i prowadzonego biznesu, należy rozważyć zasadność instalacji kompleksowego systemu monitoringu pożarowego lub czujek dymu w ramach instalacji systemu Sygnalizacji Pożarowej.

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Skontaktuj się z nami

+48 606 666 647
+48 748 730 500

Umów się na spotkanie

Zaproponuj termin spotkania,
a my przyjedziemy do Ciebie!

Poznaj szczegóły

Podczas spotkania przedstawimy Ci
wszystkie szczegóły naszych ofert.

Z naszych rozwiązań monitorowania PPOŻ korzystają m.in.:

Wybierz to czego potrzebujesz. Oddzwonimy!

* podanie danych i wysłania formularza z prośbą o kontakt jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych. Szczegółowe informacje dostępne na stronie Kontakt