RODO

Agencja Ochrony Osób i Mienia K2 Sp.z o.o.

Dane kontaktowe – Inspektor Ochrony Danych
1. W Agencji Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD).
2. Osobą pełniącą funkcję IOD jest Pan Piotr Potyrała.
3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z
– przetwarzaniem danych osobowych,
– oraz z wykonywaniem praw przysługujących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO).
4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
– adres poczty elektronicznej: biuro@dbi-consulting.pl
– adres do korespondencji:
Piotr Potyrała
Inspektor ochrony danych
Agencja Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o.
57-402 Nowa Ruda, ul. Kłodzka 24E.

Zasady realizacji postępowania w zakresie ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą Agencji Ochrony Osób i Mienia K2 Sp. z o.o. 57-402 Nowa Ruda, ul. Kłodzka 24E.

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Skontaktuj się z nami

+48 606 666 647
+48 748 730 500

Umów się na spotkanie

Zaproponuj termin spotkania,
a my przyjedziemy do Ciebie!

Poznaj szczegóły

Podczas spotkania przedstawimy Ci
wszystkie szczegóły naszych ofert.

Jakość naszych usług potwierdzają otrzymane certyfikaty

Poza długoletnim doświadczeniem potwierdzeniem naszych wysokich kwalifikacji są posiadane certyfikaty.

Świadectwo ukończenia
szkolenia Rozproszony
System PPOŻ POLON 6000
Potwierdzenie Preautoryzacji
SCHRACK SECONET
Interaktywny System
Sygnalizacji Pożarowej
POLON 4000
Szkolenie SATEL z produktów
DLOADX i GUARDX
Pozwolenie radiowe UKE
RRL / R / F
Programowanie, parametryzacja
sterowników sieciowych
WAGO-I/O-SYSTEM
Szkolenie z zastosowania,
cech, zasad konfiguracji
WAGO-I/O-System
Ukończenie kursu z zakresu
SYSTEM SYGNALIZACJI
POŻARU SERII"2X"
Ukończenie kursu
Zintegrowany System
Zabezpieczeń ATS MASTER
Certyfikat jakości PN-EN
ISO 9001:2015