Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Cel projektu: wspieranie polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
Beneficjent : „AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA K2” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 242 030,79 zł